• hiszpański
 • angielski
 • polski

(+34) 685 166 130

Politykę prywatności

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SCHOOL BRIO, S.L. – CIF: B93723443, Adres pocztowy: Trinidad Grund, 7, 1º D, CP: 29001 Málaga, Telefon: 952219023, E-Mail: [email protected]

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do ochrony danych:
Delegat nie jest dostępny.

CELE

 • Gromadzenie podstawowych danych rozliczeniowych przy zawieraniu umów o świadczenie usług.
 • Aby uzyskać informacje odnośnie odwiedzin na naszej stronie internetowej.
 • Aby wysyłać Freebies i Newslettery, za darmo dostarczane drogą e-mail.
 • Otrzymywanie e-maili reklamowych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH
Ograniczenia czasowe lub kryteria dotyczące przechowywania danych:

Przekazane nam dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane są relacje z podmiotem, a ich usunięcie nie będzie wymagane przez zainteresowaną stronę, będą one przechowywane zgodnie z terminami prawnymi ustalonymi w sprawach podatkowych i księgowych, biorąc za punkt odniesienia ostatnią komunikację.

DECYZJE
Zautomatyzowane decyzje będą podejmowane na podstawie działań wykonywanych na stronie internetowej i/lub newsletterze.

UPRAWNIENIA
Uprawnienia poprzez zawarcie umowy:
Ponieważ przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania umowy handlowej, której stroną jest użytkownik, należy zauważyć, że rodzajem umowy, o której mowa, jest wyżej wymieniona umowa handlowa lub stosunek przedumowny.
Ponieważ przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym i koniecznym do zawarcia wyżej wymienionej umowy, zainteresowana strona jest informowana, że jest zobowiązana do przekazania danych osobowych oraz że konsekwencje ich nieprzekazania mogą wiązać się z niewykonaniem żądanej usługi.

ADRESACI
Dane będą przekazywane firmom świadczącym usługi IT: podmiotom przetwarzającym dane poza UE w ramach Tarczy Prywatności:

 • Google Analytics: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Asana: https://asana.com/es/terms#privacy-policy
 • Active Campaign: https://www.activecampaign.com/es/gdpr-updates/
 • Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 • Zapier: https://zapier.com/privacy/
 • Hubspot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Podmiot kontraktuje swoją infrastrukturę wirtualną w modelu cloud computing (chmura) poprzez dostawcę oraz w ramach umowy Tarczy Prywatności UE-USA. – Informacje dostępne na stronie: https://www.privacyshield.gov

PRAWA

Zainteresowana strona może korzystać z następujących praw:

 •  Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych.
 •  Prawo do żądania sprostowania lub usunięcia danych.
 •  Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 •  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 •  Prawo do przenoszenia danych.
 •  Prawo do wycofania udzielonej zgody.

CKażda osoba ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Podmiot przetwarza dane osobowe jej dotyczące, czy też nie. Zainteresowane strony mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, jeżeli, między innymi, dane te nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.
EW pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie ich danych; w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W pewnych okolicznościach i z powodów związanych z ich szczególną sytuacją, zainteresowane strony mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. W takim przypadku podmiot zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych, uzasadnionych powodów, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na określony cel, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W tym celu można skorzystać z formularzy udostępnionych przez firmę lub wysłać list na adres SCHOOL BRIO, S.L. – Trinidad Grund, 7, 1º D, CP: 29001 Málaga, można również wysłać e-mail na adres: [email protected]

W przypadku uznania, że Państwa prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone, w szczególności gdy nie uzyskali Państwo satysfakcji z realizacji swoich praw, mogą Państwo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej: www.agpd.es.

Zgodnie z przepisami art. 21 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, jeśli nie chcesz otrzymywać więcej informacji o naszych usługach, możesz zrezygnować z subskrypcji na następujący adres e-mail podmiotu, wskazując w temacie „Nie wysyłaj poczty”.

POCHODZENIE DANYCH
Dane osobowe, które przetwarzamy w SCHOOL BRIO, S.L. pochodzą bezpośrednio od Państwa:
Kategoriami przetwarzanych danych są:

 • Dane identyfikacyjne
 • Kody lub hasła identyfikacyjne
 • Adresy pocztowe lub e-mailowe
 • Informacje handlowe
 • DDane finansowe

Nie są przetwarzane żadne specjalnie chronione dane.