Algemene Informatie Spaanse cursussen

Intensieve Spaanse Cursus in Malaga

Geniet van de lessen met OnSpain School en onderdompel jezelf in het land waar de Spaanse taal gesproken wordt.

Met OnSpain school, onze Spaanse school in Malaga, zullen aan al je verwachtingen worden voldaan, door een vriendelijke service en persoonlijke aandacht bij het maken van de juiste keuzes.

De Spaanse cursussen

Wij bieden een breed scala van cursussen aan, waarvan er altijd wel één aansluit aan uw behoefte. Wij zorgen er altijd voor dat er maar een klein aantal leerlingen per klas zijn. De klassen zijn volledig in het Spaans en al snel zal je verbetering zien in de taalvaardigheid. Doordat je je bevindt in een Spaanse omgeving, zal je de taal ook direct toepassen. Dit zorgt voor nog meer vooruitgang. Dit alles zal je motiveren en helpen met de Spaanse grammatica, altijd met hulp van je leraar.

Doelstellingen

Wij willen je graag stimuleren en helpen met het leren van de Spaanse taal, zowel schrijvend als sprekend en ongeacht jouw niveau van de taal. Hiernaast leer je ook de Spaanse cultuur en tradities kennen. Dit zorgt voor een onvergetelijke ervaring in het mooie Spanje.

Leer Spaans op alle niveau’s

Bij OnSpain school kan je Spaans leren, ongeacht je niveau (aan de hand van het Gemeenschappelijk Europees Refentiekader voor Talen).

Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke en eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen.

Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaarddialect wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enzovoort Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma’s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt.

Ik kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Ik kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma’s op de tv begrijpen. Ik kan het grootste deel van films in standaarddialect begrijpen.

Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma’s en films begrijpen.

Ik kan moeiteloos gesproken taal begrijpen, in welke vorm dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via radio of tv, zelfs wanneer in een snel moedertaaltempo gesproken wordt als ik tenminste enige tijd heb om vertrouwd te raken met het accent.

Je kunt je niveau bepalen aan de hand van onze online niveau test. Dit geeft je een redelijk idee van je positie op het Common European Framework.

Ook op de eerste dag van de cursus bij OnSpain, vindt er een extra testje plaats om te kijken of je daadwerkelijk in de goede groep terecht komt.

Inhoud

De inhoud van alle OnSpain School cursussen zijn ontworpen volgens de instructies van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen 2001 en het Curriculum Plan van het instituut Cervantes 2007.

Rooster

Het rooster hangt af van het type cursus dat er gekozen is en welk niveau je hebt. De lessen zullen worden gehouden in de ochtend of de middag van maandag tot en met vrijdag. Uren van de intensieve Spaanse cursus (20 uur) komen overeen met het volgende schema:

9:30 – 11:20

11:20 – 11:40

11:40 – 13:30

Grammatica les

Pauze

Conversatie les

Op de eerste dag van de Spaanse cursus zal er nog een kleine test plaatsvinden. Dit wordt gedaan, om er zeker van te zijn dat je in de juiste klas wordt ingedeeld.

In je vrije tijd zijn er verschillende activiteiten te doen die al inbegrepen zijn in het cursusgeld. Er zijn ook nog andere, optionele activiteiten te bezoeken.

Evaluatiemethode

Aan het einde van de week zal je niveau opnieuw worden vastgesteld, aan de hand van een test. De resultaten zullen je een idee geven van de vorderingen die je gemaakt hebt.

De definitieve vordering hangt 51% af van deze test, 25% van de uitgevoerde taken en 24% van de participatie en collegebezoek.

Certificaat

Aan het einde van de cursus Spaans bij OnSpain, ontvang je een certificaat met de informatie over je niveau in de Spaanse taal, het type cursus die jij hebt gevolgd en de duur. Een deelname van 80% aan de klassen is nodig voor het behalen van het certificaat. Als je geïnteresseerd bent in het behalen van een internationaal erkend diploma, raden wij je aan om aan het DELE examen (Diploma Spaans als vreemde taal) deel te nemen.